معرفی

مشخصات فردی

محمدحسن چراغعلی

نام - نام خانوادگی : محمدحسن   چراغعلی

پست الکترونیکی : m_cheraghali@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی - صنایع گاز
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1 - مشاور مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی

2 - مدیرهماهنگی و توسعه آموزش سازمان مدیریت صنعتی .

3- عضو شورای سیاست گذاری آموزشی سازمان مدیریت صنعتی .

4-  مدیر علمی MBA تکنولوژی سازمان مدیریت صنعتی

5-  مشاور معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهردار تهران .

6- مدیر کل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران .

7- عضو شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران

8 - عضو شورای راهبردی شهرداری تهران در تدوین برنامه راهبردی

9 - عضو شورای تحول اداری شهرداری تهران

10-  عضو کمیته ساختار، تشکیلات و آموزش شهرداری تهران .

11- عضو کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری تهران

12-  عضو کمیته جذب و تأمین نیروی انسانی شهرداری تهران .

13- مدیر عامل مجتمع تفریحی ورزشی رازی .

14-  معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 11 شهرداری تهران

15-  معاون مالی و اداری منطقه 11 شهرداری تهران .

16- مشاور برنامه ریزی شهردار منطقه 11 تهران .

17- عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

18-  مسئول تشکیلات غرب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا - کشورهای آلمان،اتریش، هلند، بلژیک، فرانسه

19-  عضو انجمن اسلامی دانشجویان شهر آخن )آلمان غربی( و مسئول تشکیلات و آموزش انجمنعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدحسن چراغعلی
محمدحسن چراغعلی

محل خدمت :
    واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^